Antara syarat yang perlu kami patuhi dalam menyertai BP MyScience Challange ini adalah kami pelu adakan pertandingan Mengarang Essei di kalangan pelajar. Pertandingan ini terdiri daripada 2 kategori iaitu kategori Bahasa Melayu dan juga kategori Bahasa Inggeris. Tajuk Pertandingan essei ini ialah berkenaan dengan Isu Menangani Perubahan Iklim bagi karangan Bahasa Melayu dan Adressing Climate Challenge bagi karangan Bahasa Inggeris . Hadiah yang ditawarkan untuk pertandingan ini agak lumayan iaitu RM100 bagi setiap kategori. Para pelajar bersungguh-sungguh dan menunjukkan komitmen dalam menyertai pertandingan ini.

 

 

They try writing….even though it is REAL TOUGH AND MIND WREEKING!!